2013: Het jaar van de Slang

2

China

Iedere Chinees weet wat zijn běnmìngnián is. Letterlijk betekent het zoiets als ‘levensloopjaar’. Je běnmìngnián is het jaar waarin je geboren bent en het daarmee samenhangende teken van de Chinese dierenriem. Dit bepaalt iemands karakter en levensloop. Iedereen die in 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 of 2001 geboren is of in 2013* geboren wordt, heeft Slang als běnmìngnián. Lees verder