Een MVV aanvragen voor je Chinese partner

2

Als je met je Chinese partner in Nederland wilt gaan wonen, moet je een verblijfsvergunning aanvragen bij de IND. De eerste stap in dat proces, is het aanvragen van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Dit is een visum waarmee je partner Nederland in mag reizen, om hier de daadwerkelijke verblijfsvergunning (VVR) af te halen.

Dit kan even puzzelen zijn, zeker als je – zoals wij – voor het eerst samen gaat wonen in Nederland, na een periode in China gewoond te hebben. De Nederlandse partner moet namelijk ingeschreven staan in de BRP en voldoende inkomen hebben, en de Chinese partner moet geslaagd zijn voor het basisexamen inburgering, en mag tijdens de aanvraag niet in het Schengengebied verblijven.

Wij kwamen er daarom nu pas aan toe om de aanvraag in te dienen. Sinds we terug zijn in Nederland, nu ruim anderhalf jaar, heeft Zhang Yang steeds gebruik gemaakt van een Schengen bezoekersvisum, waarmee hij drie maanden per half jaar in Nederland mocht zijn. Hij moest dus iedere drie maanden voor drie maanden terug naar China. Het duurde even voordat we alles op orde hadden en hij het basisexamen inburgering had gehaald. Daarna was het handiger dat we met z’n drieën ruim een maand in China verbleven, en Zhang Yang daarna nog twee maanden op zijn Schengenvisum in Nederland bleef, om daarna weer naar China te gaan om de aanvraag in te dienen. Als je de aanvraag eenmaal hebt ingediend, weet je namelijk niet zeker hoe lang het gaat duren voordat de IND een beslissing neemt, en dus niet wanneer de Chinese partner weer naar Nederland mag reizen.

We zijn erg goed geworden in het uitrekenen van hoe je die negentig dagen het beste in kunt zetten. Het moment waarop die negentig dagen ingaat, lijkt namelijk niet altijd even logisch. De website van de Europese Commissie heeft een handige module om uit te rekenen wanneer de buitenlandse partner het Schengengebied weer in mag reizen, zonder deze termijn te overschrijden. Als je de negentig-dagen termijn wel overschrijdt, kan dat negatief invloed hebben op later verblijf in Nederland.

De Nederlandse partner is als referent voor de Chinese partner, verantwoordelijk voor het indienen van de MVV aanvraag. Als referent en als stel, dien je aan te volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een MVV.

 • Je hebt een duurzame en exclusieve relatie
 • Beide partners zijn 21 jaar of ouder
 • Je gaat in Nederland samenwonen, op hetzelfde adres
 • De Chinese partner heeft het basisexamen inburgering gehaald (of hier vrijstelling van)
 • Eén van de partners heeft de Nederlandse nationaliteit (of een geldige verblijfsvergunning)
 • De Nederlandse partner heeft een zelfstandig duurzaam inkomen van minimaal het wettelijk minimumloon (op het moment van het schrijven van dit blog is dat € 1.615,80 bruto p/m)

Digitalisering mag in China ver zijn, in Nederland kom je tegenwoordig digitaal ook een heel eind. Als je DigiD hebt, kun je als referent de aanvraag volledig online indienen via de website van de IND. Je wordt stap voor stap bevraagd over jouw situatie en die van je partner, en krijgt duidelijk te zien welke documenten je kunt uploaden. Er wordt standaard om de volgende stukken gevraagd:

 • De fotopagina en alle pagina’s met visa en stempels uit de paspoorten van beide partners
 • Arbeidsovereenkomst van de Nederlandse partner
 • Loonstroken van de afgelopen 12 maanden
 • Ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring, in te vullen door de werkgever
 • Gelegaliseerde huwelijksakte (Lees hier hoe je een Chinese huwelijksakte legaliseert voor gebruik in Nederland)
 • Als je niet getrouwd bent: bewijs van de duurzame en exclusieve relatie die je met je partner hebt
 • Door de Chinese partner ondertekende antecedentenverklaring (verklaring dat hij/zij geen strafblad heeft)
 • Uitslag van het basisexamen inburgering (geslaagd)

Let op: de documenten m.b.t. het inkomen van de Nederlandse partner zijn afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst die je hebt, of van je inkomen als zelfstandig ondernemer, of de uitkering die je eventueel ontvangt. Alles wat je daarover moet weten staat hier op de website van de IND.

De Nederlandse partner dient te verklaren dat zij/hij referent is voor de Chinese partner en weet welke plichten daarmee samenhangen. De Chinese partner dient te verklaren dat hij/zij na aankomst in Nederland een TBC-onderzoek wil ondergaan. Tot slot dien je de aanvraagkosten van €171 direct online te voldoen. Daarna wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Na het indienen van de aanvraag ontvang je direct een e-mail bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvang je een officiële bevestigingsbrief, waarin staat hoe lang de IND heeft om te beslissen op de aanvraag. De wettelijke beslistermijn voor een MVV aanvraag is 3 maanden.

En dan is het afwachten…

Nog geen drie weken nadat ik de aanvraag voor Zhang Yang had ingediend, kreeg ik een brief van de IND, waarin verzocht werd om aanvullende informatie. Ik had het uittreksel van inschrijving van onze Chinese huwelijksakte in Den Haag ingediend, maar de IND wilde evengoed de gelegaliseerde Chinese huwelijksakte zien. Dat was geen probleem, want die hadden we laten legaliseren toen we de akte in Nederland in lieten schrijven. Ook wilde de IND een recente gelegaliseerde akte van Zhang Yang’s hùkǒu zien, dat is de Chinese gezinsregistratie.

De IND wilde een recente akte van de hukou, dus deze moesten we opnieuw laten legaliseren. Dit kon Zhang Yang met spoedaanvragen in ongeveer twee weken regelen. Toen hij de akte met beide legalisaties binnen had, heeft hij mij een scan van alle pagina’s gestuurd, die ik direct kon uploaden in onze lopende aanvraag op de website van de IND.

Ruim een week later kreeg ik een brief van de IND waarin stond:

Ik heb de Nederlandse vertegenwoordiging (de ambassade) in Beijing gemachtigd aan de heer Zhang een MVV te verlenen.

Goed nieuws dus! De volgende stap is dan het maken van een afspraak aan de ambassade om de MVV op te halen. Voor China kan dat via deze link. De eerste beschikbare dag lag twee weken nadat wij de brief van de IND ontvingen, en vanaf die dag kan het nog twee weken duren voordat de MVV daadwerkelijk wordt afgegeven. Boek dus niet gelijk een ticket, maar houd er rekening mee dat je partner niet direct na de positieve beslissing naar Nederland kan komen.

De Chinese partner moet de MVV in persoon afhalen, moet een paspoort hebben dat op het moment van het afgeven van de MVV nog minstens een half jaar geldig is en minstens twee lege bladzijden heeft, en alle originele documenten overleggen die digitaal zijn ingediend. Bij de afspraak moeten de volgende zaken worden meegenomen:

 • Kopie van de toekenningsbrief van de IND
 • Ingevuld en ondertekend MVV-verleningsformulier
 • Paspoort
 • Kopie van de pagina met pasfoto en persoonsgegevens uit het paspoort
 • Een nieuwe, recente pasfoto
 • Het bewijs van slagen voor het basisexamen inburgering
 • De originele huwelijksakte
 • Een kopie van alle documenten

En na de soepele afhandeling door de IND in Nederland, had het hier nog nodeloos ingewikkeld kunnen worden.

Met ‘originele huwelijksakte’ bedoelt men hier de gelegaliseerde notariële akte. De IND accepteerde onze akte die in 2016 was gelegaliseerd. Maar bij het afhalen van de MVV gaf de ambassade aan dat de legalisatie van de akte niet ouder dan 6 maanden mocht zijn. Dat was voor ons een probleem. Niet omdat de legalisatie van de akte die wij nog hadden ouder dan 6 maanden was, je kunt een akte immers altijd opnieuw laten legaliseren. Het probleem was dat de notaris bij het legaliseren van een akte de originele paspoorten van beide echtgenoten moet controleren. En mijn paspoort was bij mij in Nederland.

Gelukkig accepteerde de ambassade een kopie van onze in Nederland ingeschreven akte, die recent was afgegeven. De akte waar de IND nu juist geen genoegen mee nam. Lekker tegenstrijdig en bureaucratisch allemaal, maar lang verhaal kort: het inschrijven van een buitenlandse akte in Nederland loont zich uiteindelijk altijd wel ergens!

En dan ben je er nog niet, want dan moet de Chinese partner in de Nederlandse BRP worden ingeschreven. Daarvoor is een geboorteakte nodig. En in China hebben mensen die voor 1996 geboren zijn, doorgaans geen originele geboorteakte die aan de Nederlandse eisen voldoet. Dit kan érg lastig worden als je deze akte in Nederland moet kunnen overleggen. Maar daarover een volgende keer meer.

NB: Dit bericht is gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen en regels die golden op het moment van de MVV aanvraag van Zhang Yang. Omdat informatie en regels snel veranderen en iedereens situatie anders is, ben ik niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die voortvloeit uit eventuele onvolledige of onjuiste informatie. Voor actuele informatie over MVV aanvragen, kun je terecht op de website van de IND.

Over waarom een huis bezitten in China zo belangrijk is

2

Twee belangrijke voorwaarden die Chinese vrouwen aan een huwelijkspartner stellen, zijn dat de man een huis en een auto bezit. Nu kun je vanuit een westers perspectief Chinese vrouwen wegzetten als materialistisch, en dat is deze benadering in zekere zin ook. Maar dit komt voort uit iets dat in China veel onstabieler is dan in Nederland: de woningmarkt.

Eerder noemde ik tegen welke onzekerheden je in China aanloopt als je een huis huurt: Lees verder

6 dingen die veel nieuwkomers in China verkeerd doen

1

Volgens de laatste officiële telling wonen er ruim 850.000 buitenlanders in China. Daarvan zijn er ruim 600.000 werkende expats, en is de rest student. Dat is een èrg laag percentage immigranten; met ruim 1.4 miljard Chinezen vormen al deze buitenlanders samen minder dan 1% van de totale bevolking. Ter vergelijking: in Nederland ligt het percentage op 21%.

Door de jaren heen ben ik in China veel buitenlanders tegengekomen die hun leven hier moeilijker maken, puur en alleen door hun eigen houding tegenover China en haar inwoners. Met ruim 10 jaar ervaring in China, kan ik nieuwkomers meegeven dat je het hier nooit helemaal leuk zult krijgen als je onderstaande zaken blijft doen. Lees verder